PTZ

W dniu 21.01. 2021 roku w systemie zdalnym odbyło się ogólne
zebranie Członków PTZ Koła w Poznaniu.

Ustępujący Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie za ostatnią kadencję
od czerwca 2016 roku.

W wyniku tajnego głosowania wybrano nowy Zarząd Koła.

Skład Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
oddział w Poznaniu na kadencję 2021 – 2024

Przewodniczący:

prof. dr hab. Zbigniew Sobek

 Wiceprzewodniczący:

dr hab. Marcin Pszczoła

Sekretarz i Skarbnik:

dr hab. Jolanta Komisarek

Członkowie:

dr inż. Wojciech Andrzejewski

dr inż. Jolanta Różańska – Zawieja

PTZ Koło Poznań:    http://www.up.poznan.pl/ptz/
PTZ ZG Warszawa:   http://ptz.icm.edu.pl/
Roczniki NPTZ:   https://zootechnical.com/resources/html/cms/MAINPAGE