O Studium


Kierownik Studium Doktoranckiego:
Prof. dr hab. Dorota Cieślak
ul. Wołyńska 33                                                
Email: dorota.cieslak@up.poznan.pl

E.Pruszynska

Sekretarz Studium Doktoranckiego
Dr Ewa Pruszyńska-Oszmałek
ul. Wołyńska 35, pokój 106
Email: ewaprusz@up.poznan.pl
Prosimy o zwracanie się w sprawach dotyczących Studium Doktoranckiego w piątki w godzinach 9-13.

Studia doktoranckie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzi
studia doktoranckie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora
w zakresie dyscyplin Zootechnika i rybactwo oraz Nauki biologiczne.
Doktoranci przyjęci na rok akademicki 2018/2019 i wcześniej są
uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez Studium
Doktoranckie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach. Doktoranci przyjęci na rok akademicki 2019/2020
i później są doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Wydział współprowadzi studia
doktoranckie Szkoły Doktorskiej.

DOKTORANCI