Programy dydaktyczne

Programy dydaktyczne 2020/2021

  1. 3 rok Studium Doktoranckiego WWZ (projekt UE; 2018-2022)

Plan

  1. 4 rok Studium Doktoranckiego WWZ (2017-2021)

Semestr 7 (zima 2020/2021)

Wykłady monograficzne on-line 4x2h

 

Dobrostan zwierząt hodowlanych (dr Agnieszka Ludwiczak)

Piątek 15.01.2021 godz. 9.45

PCR w analizie kwasów nukleinowych – podstawy teoretyczne i możliwe zastosowania (dr hab. Zofia Madeja)

środa 20.01.2021 godz 9.00-11.30

Chromatografia w praktyce laboratoryjnej (prof. Adam Cieślak)

Środa 20.01.2021 godz. 13.00

Owady paszowe – wybrane aspekty biologiczne (dr hab. Oskar Wasielewski)

Wtorek 4.02.2021 godz. 10.00

Semestr 8 (lato 2020/2021)

Wykłady monograficzne 4x2h

Seminarium doktoranckie 16h