Procedury

Uwaga, linki do dokumentów DOC i DOCX nie są wprost obsługiwane w niektórych przeglądarkach (np. w Chrome). Sprawdź dla danego linku opcje w menu podręcznym (prawy klawisz myszy).

Szanowni Państwo w razie problemów z pobraniem plików zamieszczonych poniżej proszę skontaktować się z Sekretarzem SD.

Sprawozdanie z działalności doktoranta
Najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu semestru doktorant składa sprawozdanie do sekretariatu SD. wzór doc

pdf

Prośba o udzielenie zgody na wyjazd na staż naukowy
Jeśli pobierasz stypendium, dołącz własną prośbę o kontynuowanie wypłacania stypendium w czasie stażu. wzór doc

pdf

Urlopy związane z rodzicielstwem
Informacja i formularze

pdf

Forma rozprawy doktorskiej przygotowanej na podstawie kompilacji publikacji

Zalecenia RW dla doktorantów przyjętych na rok akademicki 2018/2019 i wcześniej.

Doktorantów Szkoły Doktorskiej przyjętych na rok akademicki 2019/2020 i później oraz kandydatów do stopnia doktora spoza Szkoły Doktorskiej UPP obowiązują odpowiednie uchwały Rad Naukowych Dyscyplin.


Wymagania dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora
Posiedzenie Rad Naukowych Dyscyplin w dniu 26.03.2021 r.

Dyscyplina Zootechnika i rybactwo

Dyscyplina Nauki biologiczne

 

Procedura doktoryzowania  Doktorantów Studium Doktoranckiego
WWZ
wszczynających postępowanie doktorskie po 1.10.2019
wg zarządzenia nr 99/2020 Rektora UP w Poznaniu
pdf

Przy składaniu dokumentów w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego do Przewodniczącej Rady Naukowej dodatkowo do Dziekanatu należy złożyć pismo adresowana do Dziekana informujące
o tym fakcie, jak również kto ma być promotorem, promotorem pomocniczym. Dodatkowo CV z wklejonym zdjęciem z informacjami takimi jak: tytuł naukowy, nr telefonu, adres mailowy, nr pesel, numer
i seria dowodu osobistego oraz data i miejsce urodzenia.


Publiczna obrona

Przygotowanie do obrony pracy doktorskiej wzór doc

Dobre praktyki związane z organizacją publicznej obrony pracy doktorskiej – pdf

Karta obiegowa
Dla osób, które ukończyły uczestnictwo w studiach doktoranckich (wzór pdf). Pierwszą osobą podpisującą kartę jest kierownik SD.


Ankietyzacja absolwentów studiów doktoranckich
Obowiązuje zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów doktoranckich.