Postępowania doktorskie i habilitacyjne zatwierdzone przez RND

 

Rady Naukowe Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach nadają stopnia doktora
w dyscyplinach Zootechnika i rybactwo
oraz Nauki biologiczne.
Wydział nadaje także stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo.


Postępowania doktorskie i habilitacyjne
od 1.10.2019 roku zatwierdzane
przez Rady Naukowe odpowiednich dyscyplin


Postępowania habilitacyjne

Zasady postępowania

Wymagania RDN

dziedzina: nauki rolnicze,
dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Marcin Hejdysz

Piotr Pawlak


Postępowania doktorskie

Zasady postępowania

dziedzina: nauki rolnicze,
dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Abdelbasset Benzertiha, MSC.

Piotr Nowak

Joanna Składanowska – Baryza

Łukasz Wodas

Sławomir Sadkowski 


dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze,
dyscyplina: nauki biologiczne

Łukasz Dylewski

Maria Billert

Mikołaj Kaczmarski

Agata Sikorska

Kamil Ziarniak

 Postępowania doktorskie i habilitacyjne
od roku 2013 – 2019
zatwierdzone przez Radę
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach