Rekrutacja 2020/2021

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach jest wyróżniającą się jednostką naukową i dydaktyczną. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz dobre zaplecze materiałowo-aparaturowe.

Bardzo bogata oferta dydaktyczna Wydziału jest dostosowana do oczekiwań studentów i aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. Na podkreślenie zasługuje szeroka współpraca z otoczeniem gospodarczym, międzynarodowa wymiana w ramach programu Erasmus PLUS oraz udział w projektach badawczych, warsztatach i kursach dokształcających.

Wydział prowadzi następujące kierunki studiów pierwszego stopnia:

  • Biologia stosowana
  • Zootechnika

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

  • Animal Production Management
  • Biologia stosowana
  • Neurobiologia
  • Zootechnika
  • Żywienie zwierząt – studia dualne

Jednolite studia magisterskie

  • Weterynaria

Zasady rekrutacji

Oferta edukacyjna