Programy studiów doktoranckich

Plan dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia Nauki o zwierzętach w roku 2018/2019

Plan


Plan dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia Hodowla i biologia zwierząt w roku 2017/2018 lub wcześniej

Rok I

Praktyka dydaktyczna 60h
Warsztaty dydaktyczne lub trening umiejętności interdyscyplinarnych 16h

Semestr 1

Wykłady monograficzne wydziałowe 4×2h
Filozofia 4×2h
Pedagogika z elementami etyki 4×2h

Semestr 2

Wykłady monograficzne wydziałowe 4×2h
Filozofia 4×2h
Pedagogika z elementami etyki 4×2h
Metodologia badań empirycznych
Język obcy
Seminarium doktoranckie 16h

Rok II

Praktyka dydaktyczna 60h

Semestr 3

Wykłady monograficzne wydziałowe 4×2h
Ekonomia 4×2h
Język obcy

Semestr 4

Wykłady monograficzne wydziałowe 4×2h
Ekonomia 4×2h
Seminarium doktoranckie 16h

 Rok III

Praktyka dydaktyczna 60h

Semestr 5

Wykłady monograficzne wydziałowe 4×2h
Wykłady monograficzne ogólnouczelniane 4×2h
Warsztaty statystyczne 15h
Język obcy

Semestr 6

Wykłady monograficzne wydziałowe 4×2h
Wykłady monograficzne ogólnouczelniane 4×2h
Warsztaty statystyczne 15h
Język obcy
Seminarium doktoranckie 16h

Rok IV

Praktyka dydaktyczna 60h

Semestr 7

Wykłady monograficzne wydziałowe 4×2h

Semestr 8

 Wykłady monograficzne wydziałowe 4×2h
Seminarium doktoranckie 16h