Studia doktorskie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach współprowadzi studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  • Studia trwają 4 lata (z możliwością przedłużenia o 2 lata)
  • Doktorant prowadzi badania naukowe, które są podstawą nadania stopnia doktora w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo lub w dyscyplinie Nauki biologiczne.
  • Szkoła Doktorska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach to ponad 60 lat tradycji pracy badawczej. Wydział posiada naukową kategorię A przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od momentu powstania w 1995 roku formalnych studiów doktoranckich Wydział kształci i przygotowuje absolwentów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Rady Naukowe Dyscyplin przypisane Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach nadają stopnie doktora w dwóch dziedzinach nauk:

  • w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo
  • w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie Nauki biologiczne

Od roku akademickiego 2018/2019 Wydział prowadzi nowe doktoranckie interdyscyplinarne studia stacjonarne Nauki o zwierzętach. Nowe studia obejmują nowoczesne metody dydaktyczne, praktyczne przedmioty i elastyczny program nauczania. Jednocześnie rok akademicki 2018/2019 był ostatnim rokiem rekrutacji na wydziałowe studia doktoranckie.

Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja na studia  doktoranckie prowadzona jest przez nowo utworzoną Szkołę Doktorską.