Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne

Materiały dla członków Rady

Materiały niejawne dla członków Rady

Planowane posiedzenia Rady w roku 2020

24 stycznia, 28 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca

Skład Rady

prof. UPP dr hab. Joanna Śliwowska – Przewodnicząca

prof. UPP, dr hab. Ewelina Celińska – Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (WNoZiŻ)

prof. UPP dr hab. Janusz Klonskowski – Instytut Zoologii (WMWZ)

prof. dr hab. Iwona Małgorzata Morkunas – Katedra Fizjologii Roślin (WOiAK)

prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN – Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt (WMWZ)

prof. UPP, dr hab. Daria Szymanowska-Pawłowska – Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (WNoZiŻ)

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Instytut Zoologii (WMWZ)

dr hab. Piotr Górski – Katedra Botaniki (WOiAK)

dr Weronika Banaszak – Cibicka – Instytut Zoologii (WMWZ)

mgr Kamil Ziarniak (doktorant) – Instytut Zoologii (WMWZ)

Uchwały

Uchwały Rady