Rada Naukowa Dyscypliny Weterynaria

prof. dr hab. n. wet. Małgorzata Pomorska-Mól                                                            Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria

Materiały niejawne dla Członków Rady

Planowane posiedzenia Rady w roku 2020

24 styczeń, 28 luty, 27 marzec, 24 kwiecień, 29 maj, 26 czerwiec

Uchwały Rady

Uchwały Rady