Rada Naukowa Dyscypliny Weterynaria

prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól                                           Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria

Materiały niejawne dla Członków Rady

Planowane posiedzenia Rady w roku 2020

24 styczeń, 28 luty, 27 marzec, 24 kwiecień, 29 maj, 26 czerwiec

Uchwały Rady

Uchwała 1/2019 Opinia o projekcie ramowego regulaminu rad naukowych dyscyplin

Uchwała 2/2019 w sprawie: opinii dotyczącej działalności naukowej dla projektu arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego

Uchwała 3/2019 Doraźna strategia rozwoju dyscypliny Weterynaria

Uchwała 4/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria

Uchwała 1/2020 w sprawie zasad rozdziału subwencji na działalność badawczą

Uchwała 2/2020 w sprawie regulaminu rozdziału środków dla młodych naukowców

Uchwała 3/2020 w sprawie regulaminu rozdziału środków “Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Uchwała 4/2020 w sprawie opinii o projekcie zmian w ramowym programie kształceniowa w Szkole Doktorskiej UPP

Uchwała 5/2020 w sprawie wskazania kandydata do Wydziałowej Komisji Oceniającej

Uchwała 6/2020 w sprawie wskazania kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej