Rada Naukowa Dyscypliny Weterynaria

prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól                                           Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria

Materiały niejawne dla Członków Rady

Planowane posiedzenia Rady w roku 2021

26 marzec, 23 kwiecień, 28 maj, 2 lipiec

Uchwały Rady

Uchwały i dokumenty Rady