Aktualności 2019

Dr hab. Joanna Nowacka – Woszuk z Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z Katedry Genetyki
i Podstaw Hodowli Zwierząt uzyskała grant Narodowego
Centrum Nauki – OPUS 17.

strona UPP


211 wybitnych młodych naukowców, w tym 29 doktorantów, otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym dwoje z WMWZ:
–  dr Anna Maria Kubicka z Instytutu Zoologii
dr Marcin Hejdysz z Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny
Surowców

strona UPP


28.10.2019 r. podpisana została umowa
o współpracy naukowo – badawczej i dydaktycznej pomiędzy
Uniwersytetem Pahlawan Tuanku Tambusai
Rzeczpospolitej Indonezji a Wydziałem Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

Podpisy złożyli prof. dr Amir Luthfi, Rektor Uniwersytetu Pahlawan
i prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan WMWZ.

strona UPP


IX Ogólnopolska Konferencja dla lekarzy weterynarii
specjalizujących się w ochronie zdrowia świń
pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie”

DSC09100DSC09101


Spotkanie organizacyjne ze studentami I roku WMWZ


IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019”, która odbędzie się w Pawłowicach k/Leszna
w dniu 11 października 2019 r.


W dniach 23-24.09.2019 r. na terenie Centrum
Wykładowo-Konferencyjnego na Politechnice Poznańskiej odbyły się Targi Edukacyjne PERSPEKTYWY – Salon Maturzystów 2019,
na którym nie zabrakło doktorantów i pracowników Dziekanatu WMWZ.

Więcej na stronie UPP


XV Międzynarodowy Kongres
„Problemy w rozrodzie małych zwierząt
– płodność, ciąża, noworodek”
12-13 października 2019 r.

Reklama update PL (1) lipiec

PROGRAM


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
współorganizatorem Jubileuszu 100-lecia Wielkopolskiej Służby
Weterynaryjnej


Profesorowie Krzysztof W. Nowak i Dariusz Skarżyński członkami Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach


Grant ERASMUS+ na wyjazdy pracowników i studentów do University of British Columbia, Vancouver, Kanada (7.08.2019)

Kolejny „diament” dla WMWZ – Klaudia Szala studentka kierunku biologia (opiekun dr Marcin Tobółka IZ ZZ) – gratulacje! (29.07.2019)


I miejsce dla kierunku Zootechnika prowadzonego na WMWZ
według Rankingu Kierunków Studiów w ramach Jubileuszowego 20.
Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019.


Seminarium magistrantów kierunku Zootechnika,
na którym gościliśmy przedstawicieli z firmy paszowej DeHeus (03.06.2019 r.)

20190603_141824


Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne
dla przyszłych absolwentów WMWZ
z przedstawicielami Agrolok Sp. z o.o. (5.06.2019) 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych,
XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019, 8-9 VI 2019


ZAWODY WĘDKARSKIE I PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA
w gminie Pępowo
z udziałem pracowników Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego
z Poznania (2 czerwca 2019 r.)


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o
Zwierzętach w dniach 17 – 19 maja br.
na terenie
MTP, gdzie odbyła się Narodowa
Wystawa Zwierząt
Hodowlanych

VII edycja Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych
odbyła się 11-12 maja 2019 roku na WMWZ UPP

Zaproszenie na wykład visiting professor Juha Kantanen LUKE Finland; poniedziałek 27.05.2019 godz. 13.00 sala D coll maximum


6 kwietnia 2019 r. odbyły się Drzwi Otwarte
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Gości przywitał podczas wykładu w Uniwersyteckim
Centrum Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Piotr Ślósarz,
Dziekan Wydziału.
Następnie pracownicy i studenci Wydziału oprowadzili
młodzież po najważniejszych obiektach.

Zainteresowani poznawali ofertę Wydziału uczestnicząc
w wystawach zwierząt, pokazach laboratoryjnych
oraz prezentacjach.


Profesorowie wizytujący (visiting professors) na WMWZ w 2019 roku: prof. Zora Varadyova (Słowacja), prof. Marian Varady (Słowacja), prof. Juha Kantanen (Luke Finlandia), prof. Jaana Peippo (Luke Finland) 


25 marca 2019 r. odbyło się zorganizowane przez Wydział
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach spotkanie
Dyrektorów, Prezesów i Technologów produkcji pasz z wiodących
wytwórni środków żywienia zwierząt ze studentami studiów
dualnych Żywienie zwierząt.


W dniu 26 marca 2019 roku podpisana została umowa
o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym
w Koninie a Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach UPP.

Na zdjęciu Małgorzata Koziarska – Sip, Dyrektor LO
i prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan WMWZ.


 

mj


W dniach 1-3. 03.2019 r. odbyły się Targi Edukacyjne na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Studenci i pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
również byli obecni, żeby porozmawiać z potencjalnymi
kandydatami na studia.


Z satysfakcją informuję, że w dniu 20.02.2019 r.,
Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
podjął uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. Andrzejowi
Rutkowskiemu z Katedry Żywienia Zwierząt godności doktora
honoris causa tej Uczelni. Uroczystość nadania stopnia
odbędzie się w dniu 10.04.2019 o godz. 11.00
w Aula Nova UT-P w Bydgoszczy.
Serdecznie gratuluję Panu Profesorowi tego sukcesu.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ


Z radością informuję, że prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
z Katedry Żywienia Zwierząt, w dniu 20.02.2019 r. została wybrana,
na kadencję 2019-2022, na funkcję Przewodniczącej Rady
Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.
Będzie to kolejna, druga już kadencja Pani Profesor na tym
zaszczytnym i odpowiedzialnym stanowisku.
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ


plakat

FE_POWER_poziom_pl