Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i rybactwo

Przewodnicząca Rady: prof. UPP dr hab. Katarzyna Szkudelska

Członkowie:
prof. dr hab. Adam Cieślak
prof. dr hab. Damian Józefiak
prof. dr hab. Leszek Nogowski
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
prof. dr hab. Izabela Szczerbal
prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
prof. dr hab. Maciej Szydłowski
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
prof. dr hab. Piotr Ślósarz
prof. dr hab. Jacek Wójtowski
prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek
prof. UPP dr hab. Joanna Nowacka – Woszuk
prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
prof. UPP dr hab. Tadeusz Mizera
prof. UPP dr hab. Marek Stanisz
prof. UPP dr hab. Tomasz Strabel
prof. UPP dr hab. Tomasz Szkudelski
prof. UPP dr hab. Sebastian Nowaczewski
dr hab. Jolanta Komisarek
dr Paweł Kołodziejski
dr inż. Robert Mikuła
dr inż. Ewa Pruszyńska-Oszmałek
mgr inż. Mateusz Kęsy
mgr inż. Mateusz Sypniewski

Uchwały Rady

Protokoły

Komisja Dyscypliny Zootechnika i rybactwo przy Szkole Doktorskiej UPP