Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i rybactwo

Materiały niejawne dla członków Rady

Materiały dla członków Rady

Planowane posiedzenia Rady w roku 2020

24 stycznia, 28 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca

Uchwały Rady

Uchwała 13/2020 – Zalecenia dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego

Uchwała 12/2020 – Opinia ws ramowego programu kształcenia w Szkole Doktorskiej

Uchwała 11/2020 – Regulamin rozdziału środków RID

Uchwała 10/2020 – Regulamin rozdziału środków na badania młodych naukowców

Uchwała 9/2020 – Regulamin rozdziału subwencji na badania jednostek

Uchwała 8/2020 – Delegacja do Wydziałowej Komisji Oceniającej

Uchwała 7/2019 – Opinia w sprawie zmian organizacyjnych

Uchwała 6/2019 – Wybór przedstawicieli w WKW

Uchwała 5/2019 – Warunki nadania stopnia doktora

Uchwała 4/2019 – Regulamin Rady

Uchwała 3/2019 – Doraźna strategia rozwoju dyscypliny

Uchwała 2/2019 – Opinia o projekcie arkusza oceny okresowej

Uchwała 1/2019 – Opinia o projekcie ramowym regulaminu rad dyscyplin

Skład Rady

prof. dr hab. Maciej Szydłowski – Przewodniczący
prof. dr hab. Adam Cieślak
prof. dr hab. Damian Józefiak
prof. dr hab. Leszek Nogowski
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
prof. dr hab. Zbigniew Sobek
prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
prof. dr hab. Piotr Ślósarz
prof. dr hab. Jacek Wójtowski
prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek
prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
prof. UPP dr hab. Tadeusz Mizera
prof. UPP dr hab. Katarzyna Szkudelska
prof. UPP dr hab. Tomasz Szkudelski
dr hab. Sebastian Nowaczewski
dr Paweł Kołodziejski
dr inż. Robert Mikuła
mgr Jan Dobrzański
mgr Joanna Składanowska-Baryza

Komisja Dyscypliny Zootechnika i rybactwo w Szkole Doktorskiej UPP

Zadania Komisji Dyscypliny wynikają z Regulaminu Szkoły Doktorskiej UPP.

prof. dr hab. Dorota Cieślak – Przewodnicząca (do 30.09.2020)
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
prof. UPP dr hab. Janusz Kloskowski
prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
prof. UPP dr hab. Marek Stanisz
dr hab. Marek Skrzypski
dr hab. Ewelina Warzych-Plejer
dr Ewa Pruszyńska Oszmałek