Profesorowie Krzysztof W. Nowak i Dariusz Skarżyński członkami Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Z satysfakcją informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin powołał dwóch profesorów naszego Wydziału:
prof. dr. hab. Krzysztofa W. Nowaka oraz prof. dr hab. Dariusza Skarżyńskiego na członków Krajowej Komisji Etycznej
ds. Doświadczeń na Zwierzętach, na kadencję 2019-2023. Serdecznie gratuluję obu Panom Profesorom tego wyróżnienia
i życzę powodzenia w tej, trudnej i niezwykle ważnej
dla środowiska naukowego, misji.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ