Wydziałowe zebranie informacyjne dla studentów I roku

Wydziałowe zebranie informacyjne
dla studentów I roku
studiów stacjonarnych kierunków:
Zootechnika, Biologia, Weterynaria

odbędzie się 30 września 2019 roku
o godzinie 10.00

w sali wykładowej Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

(wymagany strój galowy)