dyżur Prodziekana dr hab. J. Mazurkiewicza odwołany

W dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek)

dyżur dr hab. Jana Mazurkiewicza

Prodziekana ds. Studiów

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

został ODWOŁANY