Drzwi Otwarte 2019

6 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00

Drzwi Otwarte

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Miejsce spotkania
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

W programie zwiedzanie jednostek naukowo-dydaktycznych,
pokazy aparatury i eksperymentów badawczych,
spotkania ze studentami i pracownikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!