Targi Edukacyjne na MTP w dniach 1-3. 03.2019 r.

Już w ten weekend w dniach 1-3. 03.2019 r. odbędą się Targi Edukacyjne na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Studenci i pracownicy
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu chętnie porozmawiają z potencjalnymi
kandydatami na studia.

Targi edukacyjne odbędą się w pawilonie 8A, gdzie będzie stoisko
promocyjne UPP.

Serdecznie zapraszamy!