godziny dziekańskie

Decyzją Dziekana
Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
w związku z uroczystym wydziałowym zebraniem informacyjnym
dla studentów I roku
ustala się w dniu 3 października 2018 roku
w godzinach od 9.00 do 12.00
godziny dziekańskie 
dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunków: agroturystyka, biologia, weterynaria i zootechnika.

Miejsce uroczystości: Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu

Jeszcze raz SERDECZNIE ZAPRASZAMY i przypominamy, że OBECNOŚĆ jest OBOWIĄZKOWA i wymagany jest strój galowy.

Ze względu na przygotowania Dziekanat w tym dniu
jest zamknięty.