Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów

Wydziałowe zebranie informacyjne dla studentów I roku
studiów stacjonarnych kierunków:
Zootechnika, Agroturystyka, Biologia, Weterynaria

odbędzie się 3 października 2018 roku
o godzinie 9.00
w sali wykładowej Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

(wymagany strój galowy)