4.06.2018 r seminarium

4.06.2018 r. godz. 13.00 sala wykładowa UCMW
prof. Roman Kołacz z UP we Wrocławiu.
Wykład nt. „Dobrostan zwierząt – aspekty etyczne,
prawne i społeczne”.