lek. wet. Maciej Gogulski wiceprezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Podczas pierwszego posiedzenia
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji
w dniu 12 lipca 2017 roku w Warszawie,
dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
a jednocześnie prezes Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej
lek. wet. Maciej Gogulski
został wiceprezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
VII kadencji.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!