Uroczystość nadania sali wykładowej w Kolegium Cieszkowskich imienia Profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego

W dniu 7 czerwca 2017 roku odbędzie się uroczystość nadania sali wykładowej w Kolegium Cieszkowskich imienia Profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego. Uroczystość będzie połączona z oficjalnym otwarciem Ptasiego Azylu – ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Organizatorami uroczystości są Wydział Leśny oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Profesor Jan Bogumił Sokołowski był wybitnym Wielkopolaninem, Powstańcem Wielkopolskim. Jako Prodziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego oraz pierwszy Dziekan Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu był organizatorem życia akademickiego w naszym Mieście. Człowiek wielu talentów – ceniony wykładowca, malarz, ornitolog, twórca i propagator czynnej ochrony ptaków, autor epokowego dzieła „Ptaki Ziem Polskich”.

TABLICA