Międzynarodowe Seminarium z Zakresu Medycyny Regeneracyjnej i Ortobiologii

10 czerwca 2017 roku odbędzie się drugie  Międzynarodowe  Seminarium  z  Zakresu  Medycyny
Regeneracyjnej i Ortobiologii /
2nd International Seminar on Regenerative Medicine and Orthobiology „Biology – Engineering – Therapy”
w Uniwersyteckim  Centrum  Medycyny  Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń chęci udziału na adres email: komorkimacierzyste@mail.up.poznan.pl.
Warunkiem udziału jest potwierdzenie uczestnictwa otrzymane zwrotnie pocztą elektroniczną.
Seminarium jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.

Zaproszenie
Program