Wywiad Dziekana Wydziału prof. P. Ślósarza

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
prof. dr hab. Piotr Ślósarz w wywiadzie zamieszczonym w Głosie Wielkopolskim zaprasza na Drzwi Otwarte, które odbędą się
w dniu 18 marca br. w godz. 9.00 – 12.00

piotr Ślósarz Głos Wlkp