DRZWI OTWARTE 2017

18 marca 2017 r.

w godzinach od 9.00 do 12.00

serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Miejsce spotkania

Dziekanat Wydziału MWZ
budynek Kolegium Maksimum
ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu

W programie zwiedzanie jednostek naukowo-dydaktycznych,
pokazy aparatury i eksperymentów badawczych,
spotkania ze studentami i pracownikami

plakat Drzwi otwarte