dr Oliver Krone

Prelegent – dr Oliver Krone przyjeżdża do Poznania
na zaproszenie  Instytutu Zoologii Wydziału MWZ
w ramach programu Akademicki i Naukowy Poznań.

Wykład otwarty
pt. „Czy choroby ptaków mogą stanowić zagrożenie
dla ludzi” poniedziałek 6 marca 2017 r. w UCMW

                dr Oliver Krone