Pracownicy Wydziału w Komitetach Polskiej Akademii Nauk

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Lista Członków Komitetów Naukowych PAN

Kadencja 2015-2018

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
-prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
-prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
-prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel –wiceprzewodnicząca Komitetu
-prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
-prof. dr hab. Piotr Ślósarz

Członkowie Polskiej Akademii Nauk
-prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak – czł. koresp. PAN
-prof. dr hab. Marek Świtoński – czł. koresp. PAN

Członek Akademii Młodych Uczonych
-dr hab. Izabela Szczerbal

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
-prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski
– prof. dr hab. Dorota Cieślak

Członkowie Polskiej Akademii Nauk
-prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak – czł. koresp. PAN
-prof. dr hab. Marek Świtoński – czł. koresp. PAN