Kolejna nominacja profesorska na WWZ

Postanowieniem z dnia 28 września 2021 r. Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych prof. UPP dr hab. Tomaszowi Szkudelskiemu z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt.

Serdecznie gratulujemy!