Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł.koresp. PAN Przewodniczącą Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt

Na VI posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Zootechnicznych
i Akwakultury PAN, które odbyło się 29 września 2021 r., funkcję przewodniczącego Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt powierzono Pani prof. dr hab. Małgorzacie Szumacher, czł.koresp. PAN.
Serdecznie gratulujemy!