Nadanie stopnia doktora habilitowanego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 25 czerwca 2021 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nadała

dr. Maciejowi Sasskowi

stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!