Wyróżnienie Naukowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Naukowcy z naszego Wydziału zostali nagrodzeni doroczna nagrodą PTNW za szczególnie wartościowe publikacje naukowe opublikowane
w roku 2020.

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem
liniczny/diagnostyczny/terapeutyczny nagroda I stopnia została
przyznana zespołowi: Gondek M, Knysz P, Pomorska-Mól M, Ziomek M,
Bień-Kalinowska J za pracę: Acute phase protein pattern and antibody
response in pigs experimentally infected with a moderate dose
of Trichinella spiralis, T. britovi, and T. pseudospiralis.  Veterinary
Parasitology, 2020, 288, 109277.

W kategorii doniesień kazuistycznych, nagroda II stopnia została
przyznana zespołowi Hebel M, Ruszkowski J, Giza E, Pomorska-Mól M
za pracę: Crossed renal ectopia with fusion in a pelvic inlet area, atypical
portal vein and coccygeal deformation in a young female cat. BMC Vet
Res. 2020 Aug 27;16(1):314.

Nagrody za rok 2020

Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria PULS