prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól kierownikiem Sekcji fizjologii i patologii świń Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Głosami delegatów XLVII Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, które odbyło się 19.09.2020, prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól została wybrana na kierownika Sekcji fizjologii i patologii świń PTNW na kadencję 2020-2023.