Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UPP niezawodnym partnerem Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP)

Niezawodny partner to forma podziękowania Komendanta SMMP
przyznawana przedstawicielowi instytucji, która poprzez swoją
działalność wspiera straż miejską, stając się niezawodnym partnerem.
W tym roku, do grona Niezawodnych Partnerów SMMP, dołączyło
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Rocznie strażnicy przekazują pod opiekę
lekarzy weterynarii znajdującego się w UCMW Ptasiego Azylu ponad
600 ptaków wymagających pomocy człowieka, a od niedawna również
inne mniejsze zwierzęta żyjące dziko, takie jak jeże czy kuny.
Wyróżnienie odebrał dyrektor UCMW Pan Maciej Gogulski.