Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

ZAWIADOMIENIE WMWZ-4000-1/2020

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i rybactwo Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00, w systemie zdalnym on-line, na platformie „ZOOM”, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej realizowanej w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika,

Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

pt. „Zastosowanie biomasy owadów w dietach kurcząt rzeźnych
a wyniki odchowu i odpowiedź układu immunologicznego” /
„The usage of insect biomass in broiler chicken diets and its impact on growth performance and immune system response”.

Promotor: prof. dr hab. Damian Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor pomocniczy: dr Agata Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzenci: prof. IZ-PIB dr hab. Witold Szczurek – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, prof. UTP dr hab. inż. Anna Sławińska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Praca doktorska została przekazana do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Witosa 45.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
/-/ prof. dr hab. Maciej Szydłowski

Dane do logowania oraz instrukcja techniczna:

Osoby, chcące wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej p. Abdelbasset Benzertiha, proszone są o zarejestrowanie się, poprzez kliknięcie na niżej podany link. Niezbędne będzie podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – pracownicy i doktoranci UPP proszeni są o rejestrowanie się z podaniem służbowego adresu e-mail.

https://zoom.us/meeting/register/tJwucOqupjkjE9Utsro2e3_BcXetmFz-kzSs

Na podany podczas rejestracji adres otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz unikalnym linkiem dostępu do „spotkania” (publicznej obrony doktoratu). Od tej chwili możliwe będzie uzyskanie dostępu testowego do „spotkania” m.in. w celu zainstalowania lub aktualizacji oprogramowania „ZOOM” (instalacja przebiega automatycznie), sprawdzenia poprawności połączenia, działania kamery i mikrofonu w komputerze. Aktywny (pełny) dostęp do „spotkania” będzie możliwy w dniu publicznej obrony, tj. 15.06.2020 od godz. 10.30, obrona rozpocznie się o godz. 11.00. Obrona pracy doktorskiej p. Abdelbasset Benzertiha będzie prowadzona w języku angielskim. Przebieg obrony będzie rejestrowany w formacie audio/video. W razie pytań lub problemów technicznych proszę o kontakt z mgr. inż. Piotrem Oleszakiem z Działu Aparatury UPP tel. 553 017 323, e-mail:  piotr.oleszak@up.poznan.pl.   

Piotr Ślósarz
Przewodniczący Komisji Doktorskiej
piotr.slosarz@up.poznan.pl