Zmarł śp. prof. Edmund Kozal

Szanowni Państwo,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 2020 roku zmarł

śp. prof. dr hab. Edmund Kozal   

emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców,
Kierownik Katedry Hodowli Owiec i Kóz w latach 1995 – 1998,
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zootechnicznego w latach 1981-1984,
Dziekan Wydziału Zootechnicznego w latach 1987-1993,
Członek licznych rad i towarzystw naukowych.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, laureat nagród państwowych oraz licznych nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet stracił zasłużonego członka naszej społeczności, cenionego naukowca, specjalistę z zakresu hodowli zwierząt, wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych, człowieka skromnego i życzliwego.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora wyrazy współczucia składają

Dziekan, pracownicy i studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Informacje na temat daty i miejsca pogrzebu zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej Wydziału.

Dziekan WMWZ

Nekrolog