Karmagedon

Samorząd studencki naszego Wydziału oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach
10-12.12.2019 roku zorganizowało na terenie Kolegium Gawęckiego
i Kolegium maksimum zbiórkę karmy dla zwierząt w celu przekazania
jej do schroniska przy ul. Bukowskiej w Poznaniu.