Większy jest lepszy: paradoks zapylania roślin inwazyjnych – zapraszenie na wykład Dawida Moronia

W imieniu Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o
Zwierzętach, Prof. Piotra Ślósarza oraz Dyrektora Instytutu Zoologii,
prof. dr hab. Piotra Tryjanowskiego zapraszamy na wykład pt. “Większy
jest lepszy: paradoks zapylania roślin inwazyjnych
“, który wygłosi dr
hab. Dawid Moroń  z Instytutu Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN w
Krakowie. Wykład odbędzie się w czwartek 19 grudnia o godz. 12:00 w sali IZ.