fotorelacja z uroczystości

7 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość nadania sali
wykładowej w Kolegium Cieszkowskich imienia
Profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego,
połączona z oficjalnym otwarciem Ptasiego Azylu – ośrodka
leczenia i rehabilitacji ptaków
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Uroczystość nadania
D H.C. prof. K-P Brüssowowi
oraz wręczenia medali
im. T. Vetulaniego

7 maja 2015r. odbyły się na Wydziale uroczystości nadania
Doktoratu Honoris Causa Prof. Klausowi-Peterowi Brüssowowi
oraz wręczenia medali im. Profesora Tadeusza Vetulaniego
wybitnym naukowcom i praktykom szczególnie zasłużonym
w działaniach na rzecz rozwoju bioróżnorodności zwierząt
gospodarskich

V Wystawa Zwierząt Egzotycznych

W dniach 23-24 maja 2015r.  w  Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się  V Wystawa Zwierząt Egzotycznych

https://www.facebook.com/PDZE.UP?fref=ts

Seminarium Felinologiczne

Plakaty_A2-wgladW dniu 1 marca w Klinice Dużych i Małych Zwierząt odbyło się seminarium felinologiczne Polskiej Federacji Felinologicznej wraz z pokazem kotów. Organizatorem seminarium był Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach wraz z Klubem Miłośników Kotów Rasowych – Felis Posnania.  Odbyły się następujące prelekcje:

Dr Dorota Bukowska
1. Kot – pacjent w gabinecie lekarza weterynarii

Dr n. wet. Jarosław Mazur
2. Profilaktyka w prowadzonej hodowli kotów
3. Układ rozrodczy kotów – sposoby regulacji płodności

Lek. wet. Marta Przybysz
4. Koci stres

Dr hab. Izabela Szczerbal
5. Genetyczne przyczyny zaburzeń rozwoju płci kotów

Dr hab. Michał Jank
6. Zachowania żywieniowe kotów

Mgr Mateusz Rawski & mgr Bartosz Kierończyk
7. Podstawowe błędy w żywieniu kotów

Na następne seminarium zapraszamy w przyszłym roku.