Większy jest lepszy: paradoks zapylania roślin inwazyjnych – zapraszenie na wykład Dawida Moronia

W imieniu Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o
Zwierzętach, Prof. Piotra Ślósarza oraz Dyrektora Instytutu Zoologii,
prof. dr hab. Piotra Tryjanowskiego zapraszamy na wykład pt. “Większy
jest lepszy: paradoks zapylania roślin inwazyjnych
“, który wygłosi dr
hab. Dawid Moroń  z Instytutu Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN w
Krakowie. Wykład odbędzie się w czwartek 19 grudnia o godz. 12:00 w sali IZ.

Stypendia MNiSW dla młodych naukowców

15 listopada 2019r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznał stypendia dla 211 wybitnych młodych naukowców, którzy
prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i mają imponujący
dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.
Wśród nich znalazły się 2 osoby z naszego Wydziału: dr Anna Maria
Kubicka
z Instytutu Zoologii oraz dr Marcin Hejdysz z Katedry
Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców. Serdecznie gratulujemy!

dr Oliver Krone

Prelegent – dr Oliver Krone przyjeżdża do Poznania
na zaproszenie  Instytutu Zoologii Wydziału MWZ
w ramach programu Akademicki i Naukowy Poznań.

Wykład otwarty
pt. “Czy choroby ptaków mogą stanowić zagrożenie
dla ludzi” poniedziałek 6 marca 2017 r. w UCMW

                dr Oliver Krone