Archiwa kategorii: Bez kategorii

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

W środę, 17 października br. o godz. 18:30 w sali C (Coll. Maximum) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości odbycia zawodowych studenckich praktyk w Stanach Zjednoczonych, organizowanych przez OHIO State University.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel  OHIO SU, mgr Grzegorz Łęcki.

Serdecznie zapraszam

Dr Izabela Lipińska

Koordynator Studenckich Zagranicznych Praktyk

UP Poznań

Spotkanie ze studentami I roku

3 października 2018 r. odbyło się Wydziałowe zebranie
informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych
kierunków: Zootechnika, Agroturystyka, Biologia, Weterynaria
w sali wykładowej Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu.

Dr n. wet. Jan Włodarek, Prodziekan ds. Studiów
kierunku Weterynaria po otwarciu uroczystości
powitał wielu znamienitych gości:
lek. wet. M. Gogulskiego, Prezesa Rady Wlkp. Izby
Lekarsko – Wet.,
lek. wet. A. Żarneckiego, Wlkp. Wojewódzkiego Lekarza Wet.,
lek. wet. P. Iskrzaka, Dyrektora Produkcji Agri Plus Sp. z o.o.,
dr n. wet. J. Cierpisza, Kierownika Zakładu Higieny
Weterynaryjnej,
dr. inż. J. Wojtczaka, Prezesa Zarządu Inter – Agri Sp. z o.o.,
dr. I. Dymarskiego, z Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach,
mgr. L. Hądzlika, Prezydenta PL Federacji Hodowców Bydła
i Producentach Mleka,
mgr. inż. A. Łuczaka, Prezesa Neorol Sp. Z o.o.,
dr. inż. R. Kurczewskiego, z-cę Dyrektora ds. Ochrony
Przyrody WPN,
dr P. Szwajkowskiego, Dyrektora Palmiarni Poznańskiej.

Po wygłoszeniu przemówienia przez prof. dr hab. Piotra Ślósarza,
Dziekana Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
odbyło się uroczyste złożenie ślubowania przez osoby
przyjęte na I rok studiów.

Podczas uroczystości wystąpiła także p. Karolina Jorgansen,
przewodnicząca samorządu studentów na Wydziale,
przedstawiciele Zespołu „Łany” oraz dr M. Pszczoła,
adiunkt Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zw., który przekazał
informacje nt. „Erasmus +”.

Wykład inauguracyjny pt. „Kreatywność – ważna cecha
w pracy lekarza weterynarii” wygłosił wybitny lekarz
weterynarii prof. dr hab. Zygmunt Pejsak z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie .

fot. dr R. Mikuła

WSPÓŁPRACA POZNAŃ-LWÓW NAWIĄZANA


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nawiązał współpracę
z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej
i Biotechnologii im. S. Grzyckiego. Dziekan Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prof. dr hab. Piotr Ślósarz,
działając z upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, w dniu 11 września 2018 roku podpisał wraz z profesorem
Volodymirem Styblem, JM Rektorem Uniwersytetu we Lwowie,
porozumienie o wzajemnej współpracy. Nawiązanie współpracy
jest efektem wieloletnich kontaktów doktora Macieja Gogulskiego,
dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej,
z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem.

Pierwszym etapem wspólnych działań będzie wymiana studentów,
przede wszystkim kierunków weterynaria i zootechnika, w ramach
praktyk. Założenia współpracy obejmują ponadto: prowadzenie
wspólnych badań naukowych, organizowanie dwustronnych
seminariów, współpracę studentów w ramach kół naukowych
i konferencji etc.

Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca przyczyni się
do rozwoju naukowego i dydaktycznego obu Uczelni.

porozumienieLwów

 

godziny dziekańskie

Decyzją Dziekana
Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
w związku z uroczystym wydziałowym zebraniem informacyjnym
dla studentów I roku
ustala się w dniu 3 października 2018 roku
w godzinach od 9.00 do 12.00
godziny dziekańskie 
dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunków: agroturystyka, biologia, weterynaria i zootechnika.

Miejsce uroczystości: Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu

Jeszcze raz SERDECZNIE ZAPRASZAMY i przypominamy, że OBECNOŚĆ jest OBOWIĄZKOWA i wymagany jest strój galowy.

Ze względu na przygotowania Dziekanat w tym dniu
jest zamknięty.

PIKNIK WYDZIAŁOWY 2018

Szanowni Państwo,

w imieniu Władz Wydziału zapraszamy Pracowników, Doktorantów
oraz Samorząd Studencki
na piknik wydziałowy w dniu 8 czerwca na godz. 17.00 na terenie Ogrodu Dendrologicznego (polana dydaktyczna, wejście bramą za budynkiem Cieszkowskie Nowe).

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6 czerwca na adres mailowy: wmwz@up.poznan.pl