Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UPP niezawodnym partnerem Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP)

Niezawodny partner to forma podziękowania Komendanta SMMP
przyznawana przedstawicielowi instytucji, która poprzez swoją
działalność wspiera straż miejską, stając się niezawodnym partnerem.
W tym roku, do grona Niezawodnych Partnerów SMMP, dołączyło
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Rocznie strażnicy przekazują pod opiekę
lekarzy weterynarii znajdującego się w UCMW Ptasiego Azylu ponad
600 ptaków wymagających pomocy człowieka, a od niedawna również
inne mniejsze zwierzęta żyjące dziko, takie jak jeże czy kuny.
Wyróżnienie odebrał dyrektor UCMW Pan Maciej Gogulski.

Prośba o pomoc dla Krzysia!

Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy bardzo podziękować za dotychczasową pomoc
dla Krzysia (siostrzeńca naszego pracownika Adama Cieślaka
z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach).
Akcję wsparło ponad 12 tys. osób z wielkim sercem, wpłacając
ponad 600 tys. złotych. Cały czas potrzebne jest jeszcze ponad 800 tys.

Tylko rozpowszechnienie akcji przez Facebook i inne środki
komunikacji bezpośredniej dają szansę powodzenia! Proszę
udostępnij tę wiadomość swoim najbliższym, znajomym – razem
możemy więcej! Krzyś od 3 lat choruje na ostrą białaczkę
limfoblastyczną. Jest dzielny, pomimo spędzenia w szpitalu blisko 2 lat swojego 11-letniego życia na walce z chorobą.
Przeszedł dwa przeszczepy szpiku i wyczerpujące leczenie
onkologiczne. W tej chwili, jedynym ratunkiem jest nowatorska
terapia komórkami CAR-T, polegająca na przeprogramowaniu
komórek odpornościowych Krzysia (limfocytów T), co sprzyja
rozpoznawaniu komórek nowotworowych i skuteczniejszemu ich zwalczaniu. Jednak koszt terapii jest ogromny – blisko 1,5 mln
złotych. Każda, nawet najmniejsza wpłata przybliży Krzysia
do celu!
W imieniu Rodziców dziękujemy za serce i wsparcie!
Szczegóły zbiórki są dostępne pod linkiem:
https://www.siepomaga.pl/krzys-antczak
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE I WSPARCIE!

Krzyś, siostrzeniec pracownika naszej Uczelni (Adama Cieślaka z Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach), od 3 lat choruje na ostrą białaczkę
limfoblastyczną. Jest dzielny, pomimo spędzenia w szpitalu blisko 2 lat swojego
11-letniego życia na walce z chorobą. Przeszedł dwa przeszczepy szpiku
i wyczerpujące leczenie onkologiczne.  W tej chwili, jedynym ratunkiem
jest nowatorska terapia komórkami CAR-T, polegająca na przeprogramowaniu
komórek odpornościowych Krzysia (limfocytów T), co sprzyja rozpoznawaniu
komórek nowotworowych i skuteczniejszemu ich zwalczaniu.
Jednak koszt terapii
jest ogromny – blisko 1,5 mln złotych.

Każda, nawet najmniejsza wpłata przybliży Krzysia do celu! W imieniu Rodziców
dziękujemy za serce i wsparcie!

Szczegóły zbiórki są dostępne pod linkiem:
https://www.siepomaga.pl/krzys-antczak

pomóżmy Krzysiowi

Krzyś jest dzielnym wojownikiem, który od wielu lat walczy z ciężką chorobą. Pomóżmy Mu wrócić do pełni sił i zdrowia aby mógł wkrótce przyjść na nasz koncert…. https://www.siepomaga.pl/krzys-antczak

Opublikowany przez PGR Środa, 19 sierpnia 2020

Inwestycja na ponad 38 mln zł dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

Wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
pt. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”, złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23/RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19, został zakwalifikowany do finansowania.

Planowana inwestycja obejmuje budowę kompleksu laboratoriów
i ich wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę badawczą
i diagnostyczną, na łączną kwotę ponad 38 mln zł. Projekt ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju i integracji dyscyplin naukowych prowadzonych
na Wydziale: nauk biologicznych, weterynarii oraz zootechniki
i rybactwa. Przyczyni się także do integracji obiektów Wydziału
znajdujących się przy ul. Wołyńskiej i Szydłowskiej w nowoczesny
kompleks naukowo-dydaktyczny. Kolejne etapy przygotowania
i walidacji wniosku, były prowadzone w okresie ostatnich 10 miesięcy,
w niezwykle napiętym reżimie czasowym, przy licznych utrudnieniach
organizacyjnych, związanych m.in. z panującą pandemią, dlatego ten wielki sukces tym bardziej cieszy.
Projekt był przygotowany we współpracy z zewnętrzną firmą
consultingową, niemniej zasadniczy wkład merytoryczny wniosła
grupa pracowników Wydziału, którym należą się wyjątkowe
podziękowania za nadzwyczajne zaangażowanie, wręcz poświęcenie
oraz wiedzę i umiejętności organizacyjne.
Serdecznie dziękuję: prof. Małgorzacie Szumacher, dr Ewie
Pruszyńskiej-Oszmałek, prof. Adamowi Cieślakowi, dr. Pawłowi
Kołodziejskiemu oraz dr. Maciejowi Gogulskiemu – inicjatorowi
przedsięwzięcia. Podziękowania kieruję także do Prodziekanów
Wydziału, w szczególności prof. Izabeli Szczerbal i prof. Jana
Mazurkiewicza. Osobne, serdeczne podziękowania składam na ręce
Kanclerza – Roberta Fabiańskiego za pełne życzliwości wspieranie tego
przedsięwzięcia i pomoc techniczną.
Przygotowanie projektu wymagało wiele wysiłku, także jego realizacja
będzie wymagała wielkiej sprawności i rozwagi w działaniu – jednak
wierzę, że z takim zespołem można osiągnąć wszystko. Ta inwestycja
otwiera zupełnie nowe możliwości badawcze w uprawianych
dyscyplinach naukowych, otwiera drogę do pozyskiwania dużych,
wartościowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych.
Pokazuje też możliwości i konieczność współpracy z władzami
i samorządem terytorialnym oraz potrzebę wpisania projektów naukowych w priorytety rozwojowe kraju i regionu. To, u progu nowej kadencji władz Uczelni dobry i optymistyczny sygnał.
Wszystkim zaangażowanym raz jeszcze serdecznie dziękuję.
prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ

SZLAK KULINARNY „Najlepsza wieprzowina w Wielkopolsce”

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w tym troje z Wydziału MWZ
dr hab. Ryszard Steppa, dr inż. Jarosław Uglis i dr Anna Jęczmyk wyznaczyli przebieg trasy
nowego szklaku kulinarnego producentów przetworów z wieprzowiny, gospodarstw
agroturystycznych, w których utrzymuje się trzodę chlewną i przygotowuje potrawy z ich mięsa,
restauracji, w których serwuje się potrawy
z wieprzowiny oraz miejsc, w których odbywają się
festiwale i święta związane z wieprzowiną.

strona UPP

Poznań TVP3

TVP3 21.07.2020

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

ZAWIADOMIENIE WMWZ-4000-1/2020

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i rybactwo Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00, w systemie zdalnym on-line, na platformie „ZOOM”, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej realizowanej w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika,

Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

pt. „Zastosowanie biomasy owadów w dietach kurcząt rzeźnych
a wyniki odchowu i odpowiedź układu immunologicznego” /
„The usage of insect biomass in broiler chicken diets and its impact on growth performance and immune system response”.

Promotor: prof. dr hab. Damian Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor pomocniczy: dr Agata Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzenci: prof. IZ-PIB dr hab. Witold Szczurek – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, prof. UTP dr hab. inż. Anna Sławińska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Praca doktorska została przekazana do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Witosa 45.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
/-/ prof. dr hab. Maciej Szydłowski

Dane do logowania oraz instrukcja techniczna:

Osoby, chcące wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej p. Abdelbasset Benzertiha, proszone są o zarejestrowanie się, poprzez kliknięcie na niżej podany link. Niezbędne będzie podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – pracownicy i doktoranci UPP proszeni są o rejestrowanie się z podaniem służbowego adresu e-mail.

https://zoom.us/meeting/register/tJwucOqupjkjE9Utsro2e3_BcXetmFz-kzSs

Na podany podczas rejestracji adres otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz unikalnym linkiem dostępu do „spotkania” (publicznej obrony doktoratu). Od tej chwili możliwe będzie uzyskanie dostępu testowego do „spotkania” m.in. w celu zainstalowania lub aktualizacji oprogramowania „ZOOM” (instalacja przebiega automatycznie), sprawdzenia poprawności połączenia, działania kamery i mikrofonu w komputerze. Aktywny (pełny) dostęp do „spotkania” będzie możliwy w dniu publicznej obrony, tj. 15.06.2020 od godz. 10.30, obrona rozpocznie się o godz. 11.00. Obrona pracy doktorskiej p. Abdelbasset Benzertiha będzie prowadzona w języku angielskim. Przebieg obrony będzie rejestrowany w formacie audio/video. W razie pytań lub problemów technicznych proszę o kontakt z mgr. inż. Piotrem Oleszakiem z Działu Aparatury UPP tel. 553 017 323, e-mail:  piotr.oleszak@up.poznan.pl.   

Piotr Ślósarz
Przewodniczący Komisji Doktorskiej
piotr.slosarz@up.poznan.pl