Inwestycja na ponad 38 mln zł dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

Wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
pt. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”, złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23/RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19, został zakwalifikowany do finansowania.

Planowana inwestycja obejmuje budowę kompleksu laboratoriów
i ich wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę badawczą
i diagnostyczną, na łączną kwotę ponad 38 mln zł. Projekt ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju i integracji dyscyplin naukowych prowadzonych
na Wydziale: nauk biologicznych, weterynarii oraz zootechniki
i rybactwa. Przyczyni się także do integracji obiektów Wydziału
znajdujących się przy ul. Wołyńskiej i Szydłowskiej w nowoczesny
kompleks naukowo-dydaktyczny. Kolejne etapy przygotowania
i walidacji wniosku, były prowadzone w okresie ostatnich 10 miesięcy,
w niezwykle napiętym reżimie czasowym, przy licznych utrudnieniach
organizacyjnych, związanych m.in. z panującą pandemią, dlatego ten wielki sukces tym bardziej cieszy.
Projekt był przygotowany we współpracy z zewnętrzną firmą
consultingową, niemniej zasadniczy wkład merytoryczny wniosła
grupa pracowników Wydziału, którym należą się wyjątkowe
podziękowania za nadzwyczajne zaangażowanie, wręcz poświęcenie
oraz wiedzę i umiejętności organizacyjne.
Serdecznie dziękuję: prof. Małgorzacie Szumacher, dr Ewie
Pruszyńskiej-Oszmałek, prof. Adamowi Cieślakowi, dr. Pawłowi
Kołodziejskiemu oraz dr. Maciejowi Gogulskiemu – inicjatorowi
przedsięwzięcia. Podziękowania kieruję także do Prodziekanów
Wydziału, w szczególności prof. Izabeli Szczerbal i prof. Jana
Mazurkiewicza. Osobne, serdeczne podziękowania składam na ręce
Kanclerza – Roberta Fabiańskiego za pełne życzliwości wspieranie tego
przedsięwzięcia i pomoc techniczną.
Przygotowanie projektu wymagało wiele wysiłku, także jego realizacja
będzie wymagała wielkiej sprawności i rozwagi w działaniu – jednak
wierzę, że z takim zespołem można osiągnąć wszystko. Ta inwestycja
otwiera zupełnie nowe możliwości badawcze w uprawianych
dyscyplinach naukowych, otwiera drogę do pozyskiwania dużych,
wartościowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych.
Pokazuje też możliwości i konieczność współpracy z władzami
i samorządem terytorialnym oraz potrzebę wpisania projektów naukowych w priorytety rozwojowe kraju i regionu. To, u progu nowej kadencji władz Uczelni dobry i optymistyczny sygnał.
Wszystkim zaangażowanym raz jeszcze serdecznie dziękuję.
prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ

SZLAK KULINARNY „Najlepsza wieprzowina w Wielkopolsce”

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w tym troje z Wydziału MWZ
dr hab. Ryszard Steppa, dr inż. Jarosław Uglis i dr Anna Jęczmyk wyznaczyli przebieg trasy
nowego szklaku kulinarnego producentów przetworów z wieprzowiny, gospodarstw
agroturystycznych, w których utrzymuje się trzodę chlewną i przygotowuje potrawy z ich mięsa,
restauracji, w których serwuje się potrawy
z wieprzowiny oraz miejsc, w których odbywają się
festiwale i święta związane z wieprzowiną.

strona UPP

Poznań TVP3

TVP3 21.07.2020

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

ZAWIADOMIENIE WMWZ-4000-1/2020

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i rybactwo Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00, w systemie zdalnym on-line, na platformie „ZOOM”, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej realizowanej w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika,

Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

pt. „Zastosowanie biomasy owadów w dietach kurcząt rzeźnych
a wyniki odchowu i odpowiedź układu immunologicznego” /
„The usage of insect biomass in broiler chicken diets and its impact on growth performance and immune system response”.

Promotor: prof. dr hab. Damian Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, promotor pomocniczy: dr Agata Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzenci: prof. IZ-PIB dr hab. Witold Szczurek – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, prof. UTP dr hab. inż. Anna Sławińska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Praca doktorska została przekazana do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Witosa 45.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
/-/ prof. dr hab. Maciej Szydłowski

Dane do logowania oraz instrukcja techniczna:

Osoby, chcące wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej p. Abdelbasset Benzertiha, proszone są o zarejestrowanie się, poprzez kliknięcie na niżej podany link. Niezbędne będzie podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – pracownicy i doktoranci UPP proszeni są o rejestrowanie się z podaniem służbowego adresu e-mail.

https://zoom.us/meeting/register/tJwucOqupjkjE9Utsro2e3_BcXetmFz-kzSs

Na podany podczas rejestracji adres otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz unikalnym linkiem dostępu do „spotkania” (publicznej obrony doktoratu). Od tej chwili możliwe będzie uzyskanie dostępu testowego do „spotkania” m.in. w celu zainstalowania lub aktualizacji oprogramowania „ZOOM” (instalacja przebiega automatycznie), sprawdzenia poprawności połączenia, działania kamery i mikrofonu w komputerze. Aktywny (pełny) dostęp do „spotkania” będzie możliwy w dniu publicznej obrony, tj. 15.06.2020 od godz. 10.30, obrona rozpocznie się o godz. 11.00. Obrona pracy doktorskiej p. Abdelbasset Benzertiha będzie prowadzona w języku angielskim. Przebieg obrony będzie rejestrowany w formacie audio/video. W razie pytań lub problemów technicznych proszę o kontakt z mgr. inż. Piotrem Oleszakiem z Działu Aparatury UPP tel. 553 017 323, e-mail:  piotr.oleszak@up.poznan.pl.   

Piotr Ślósarz
Przewodniczący Komisji Doktorskiej
piotr.slosarz@up.poznan.pl

Drzwi otwarte odwołane

Szanowni Państwo,
ze względu na panującą sytuację w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy,
że Drzwi Otwarte na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach nie odbędą się.

Informacje na temat oferty kierunków studiów dostępne są
na stronie Wydziału http://www1.up.poznan.pl/animal/
w zakładce kandydat oraz rekrutacja,
jak również na FB
https://www.facebook.com/wmwzup.poznan/info/?tab=page_info.

Elektroniczne przedłużanie legitymacji studenckich

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. (§ 45 a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. Dz.U.
z 2020 r. poz. 420).

Apelujemy o nie przychodzenie na Uczelnię, nawet do dziekanatu (pilne sprawy załatwiamy online) i przypominamy, że ten czas (aktualnie do 26 marca) to kwarantanna, a nie wakacje!!!

12. Tydzień Mózgu w Poznaniu

ODWOŁANE

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu zaprasza na 12. Tydzień Mózgu w Poznaniu, który odbędzie się w dniach 16-20 marca 2020 r. w godz. 17.00-19.00.

Podczas imprezy zostanie podjęta próba odpowiedzi na ważne pytania dotyczące działania mózgu i naszego układu nerwowego. Tym razem dowiemy się m. in.: czy można zatrzymać proces starzenia się mózgu? jak usprawnić pamięć? skąd się bierze autyzm? kiedy zostanie wyhodowany mózg w laboratorium? Jak zachować sprawny umysł przez całe życie?

Na te, oraz inne pytania znajdziemy odpowiedź podczas 10 wykładów tegorocznej edycji Tygodnia Mózgu. W pierwszym dniu będzie można także wysłuchać koncertu pt. Wiosennie, harmonijnie, subtelnie w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

WSTĘP WOLNY!
Miejsce: Ośrodek Nauki PAN w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 17/19. Szczegóły o 12. Tygodniu Mózgu znajdują się na stronie: https://poznan.pan.pl/tydzienmozgu/

http://www1.up.poznan.pl/animal/wp-content/uploads/2020/03/12TM-plakatA4.pdf

Konferencja “Keep calm and save exotic pets”

IVSA Poznań informuje, że 7 marca 2020 r. organizuje trzecią już edycję konferencji “Keep calm and save exotic pets”. Jest to konferencja poświęcona medycynie zwierząt egzotycznych. W tym roku gości ponad 300 uczestników, 7 prelegentów. W programie wykłady na temat jeży pigmejskich, ptaków drapieżnych, królików, gadów oraz dzikich kotów.