Wszystkie wpisy, których autorem jest Dziekanat

Dziekanat w okresie letnim

 

Godziny otwarcia
Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach

w okresie od 15 lipca do 30 sierpnia 2019 r.

poniedziałek    11.00 – 13.00
wtorek                 nieczynne
środa                    11.00 – 13.00
czwartek           11.00 – 13.00
piątek                  nieczynne

 

UWAGA !!!

w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia br.

dyżury Prodziekanów ds. Studiów

są odwołane.

VII edycja Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych

W ubiegły weekend, tj. 11-12 maja na naszym Uniwersytecie,
w budynku Biocentrum, odbyła się kolejna, VII już edycja
Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych organizowanych
przez studentów i pracowników Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Pomimo deszczowej aury,
frekwencja odwiedzających przewyższyła najśmielsze oczekiwania.
Jak co roku na wystawie można było podziwiać ponad 200
gatunków zwierząt występujących w różnorodnych biotopach,
prezentowanych przez blisko 50 wystawców. Od zamieszkujących
rafy koralowe błazenków plamistych (Amphiprion ocellaris),
aż po lemury katta (Lemur catta) – przedstawiciela gatunku
endemicznego z Madagaskaru. Mogliśmy także obserwować wiele
gatunków barwnych gadów oraz płazów, dla przykładu gekona
orzęsionego (Correlophus ciliatus), legwana zielonego (Iguana iguana),
buczka południowoafrykańskiego (Pyxicephalus adspersus)
oraz żółwie i węże. Na szczególne wyróżnienie zasługuje
niemal 6 metrowy okaz pytona siatkowanego (Python reticulatus)
pieszczotliwie nazwanego „Dzidzią”. Na wystawie nie zabrakło
atrakcji dla wielbicieli pajęczaków i owadów w postaci ptaszników,
karaczanów, szarańczy, modliszek i mrówek. Najmłodsi
odwiedzający mieli okazję podziwiać rasowe odmiany myszy,
szynszyli, królików oraz kawii domowych. Z kolei w części
akwarystycznej udostępniono wspaniałe aranżacje akwariów
słodkowodnych oraz morskich, wraz z ich wyjątkowymi
mieszkańcami, takimi jak np. kolcobrzuchy karłowate
(Carinotetraodon travancoricus).

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Poznańskich
Dni Zwierząt Egzotycznych w przyszłym roku.

Drzwi Otwarte 2019

6 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00

Drzwi Otwarte

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Miejsce spotkania
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

W programie zwiedzanie jednostek naukowo-dydaktycznych,
pokazy aparatury i eksperymentów badawczych,
spotkania ze studentami i pracownikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Targi Edukacyjne na MTP w dniach 1-3. 03.2019 r.

Już w ten weekend w dniach 1-3. 03.2019 r. odbędą się Targi Edukacyjne na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Studenci i pracownicy
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu chętnie porozmawiają z potencjalnymi
kandydatami na studia.

Targi edukacyjne odbędą się w pawilonie 8A, gdzie będzie stoisko
promocyjne UPP.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

W środę, 17 października br. o godz. 18:30 w sali C (Coll. Maximum) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości odbycia zawodowych studenckich praktyk w Stanach Zjednoczonych, organizowanych przez OHIO State University.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel  OHIO SU, mgr Grzegorz Łęcki.

Serdecznie zapraszam

Dr Izabela Lipińska

Koordynator Studenckich Zagranicznych Praktyk

UP Poznań

Spotkanie ze studentami I roku

3 października 2018 r. odbyło się Wydziałowe zebranie
informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych
kierunków: Zootechnika, Agroturystyka, Biologia, Weterynaria
w sali wykładowej Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu.

Dr n. wet. Jan Włodarek, Prodziekan ds. Studiów
kierunku Weterynaria po otwarciu uroczystości
powitał wielu znamienitych gości:
lek. wet. M. Gogulskiego, Prezesa Rady Wlkp. Izby
Lekarsko – Wet.,
lek. wet. A. Żarneckiego, Wlkp. Wojewódzkiego Lekarza Wet.,
lek. wet. P. Iskrzaka, Dyrektora Produkcji Agri Plus Sp. z o.o.,
dr n. wet. J. Cierpisza, Kierownika Zakładu Higieny
Weterynaryjnej,
dr. inż. J. Wojtczaka, Prezesa Zarządu Inter – Agri Sp. z o.o.,
dr. I. Dymarskiego, z Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach,
mgr. L. Hądzlika, Prezydenta PL Federacji Hodowców Bydła
i Producentach Mleka,
mgr. inż. A. Łuczaka, Prezesa Neorol Sp. Z o.o.,
dr. inż. R. Kurczewskiego, z-cę Dyrektora ds. Ochrony
Przyrody WPN,
dr P. Szwajkowskiego, Dyrektora Palmiarni Poznańskiej.

Po wygłoszeniu przemówienia przez prof. dr hab. Piotra Ślósarza,
Dziekana Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
odbyło się uroczyste złożenie ślubowania przez osoby
przyjęte na I rok studiów.

Podczas uroczystości wystąpiła także p. Karolina Jorgansen,
przewodnicząca samorządu studentów na Wydziale,
przedstawiciele Zespołu „Łany” oraz dr M. Pszczoła,
adiunkt Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zw., który przekazał
informacje nt. „Erasmus +”.

Wykład inauguracyjny pt. „Kreatywność – ważna cecha
w pracy lekarza weterynarii” wygłosił wybitny lekarz
weterynarii prof. dr hab. Zygmunt Pejsak z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie .

fot. dr R. Mikuła

WSPÓŁPRACA POZNAŃ-LWÓW NAWIĄZANA


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nawiązał współpracę
z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej
i Biotechnologii im. S. Grzyckiego. Dziekan Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prof. dr hab. Piotr Ślósarz,
działając z upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, w dniu 11 września 2018 roku podpisał wraz z profesorem
Volodymirem Styblem, JM Rektorem Uniwersytetu we Lwowie,
porozumienie o wzajemnej współpracy. Nawiązanie współpracy
jest efektem wieloletnich kontaktów doktora Macieja Gogulskiego,
dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej,
z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem.

Pierwszym etapem wspólnych działań będzie wymiana studentów,
przede wszystkim kierunków weterynaria i zootechnika, w ramach
praktyk. Założenia współpracy obejmują ponadto: prowadzenie
wspólnych badań naukowych, organizowanie dwustronnych
seminariów, współpracę studentów w ramach kół naukowych
i konferencji etc.

Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca przyczyni się
do rozwoju naukowego i dydaktycznego obu Uczelni.

porozumienieLwów