Jesteś tutaj

Strona główna » DS Piątkowska

Place Grillowe

 

Regulamin Placu Grillowego

1.    Właścicielem placu grillowego i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Uniwersytet Przyrodniczy,
2.    Z Placu grillowego mogą korzystać jedynie studenci Uniwersytetu Przyrodniczego mieszkający w DS przy ul. Piątkowskiej 94/3 a, b, c w Poznaniu i ich goście,
3.    Urządzenia na placu grillowym należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem,
4.    Zakazuje się na terenie placu organizowanie imprez bez zgody kierownika DS przy ul. Piątkowskiej,
5.    Na placu grillowy obowiązuje zakaz:

  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności,
  • dewastowania urządzeń rekreacyjnych,
  • zakłócania spokoju i porządku publicznego, w tym używanie nagłośnienia muzycznego,
  • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.,
  • wprowadzania zwierząt,
  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu,

6.    Osoby korzystające z grilla zobowiązane są do uiszczenia kaucji w wysokości 50 PLN
7.    Po zakończonej imprezie osoby korzystające z grilla zobowiązane są do posprzątania całego placu grillowego, oddania raszek i poinformowania recepcji. W przypadku niezastosowania się do tego punktu kaucja nie zostanie zwrócona.
8.    Plac grillowy podlega okresowo konserwacji,
9.    Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać kierownikowi DS
10.    W przypadku naruszenia porządku lub spokoju należy fakt ten zgłosić na portierni DS, oraz wezwać służby porządkowe,
11     Kierownik DS nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu bez jego zgody.

 

 

 

stat4u