English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc Psychologiczna

Jesteś tutaj

Strona główna » DS Piątkowska

Recepcja

 

Przed wejściem na teren obiektu każdorazowo należy okazywać
kartę mieszkańca. Goście odwiedzający studentów, zgodnie
z regulaminem domu studenckiego UP zatwierdzonego przez
Rektora, muszą pozostawić w recepcji dokument tożsamości
(legitymację studencką, dowód osobisty, prawo jazdy
lub paszport).

Zgodnie z rozdziałem V ust.11 (W wyjątkowych przypadkach,
za pisemną zgodą wszystkich mieszkańców pokoju, kierownik DS,
upoważniony pracownik DS lub członek Rady Mieszkańców może
wyrazić zgodę na przedłużenie odwiedzin lub zezwolić na nocleg
gościa w pokoju.) Regulaminu Domów Studenckich, osoby
nocujące u mieszkańców akademika, zobowiązane są do
uiszczenia opłaty za nocleg w wysokości 5zł, a w przypadku
noclegu niezgodnego z regulaminem 15 zł.

DOM STUDENCKI JURAND 61 846-64-67

Pracownicy recepcji:

Alicja Barszczewska
Sylwia Skóra
Kraśniewska Wioletta
 

DOM STUDENCKI DANUŚKA 61 846-64-77

Pracownicy recepcji:

Kostecka Mariola
Kaczmarek Ewa Magdalena
Pisarek Beata Katarzyna
Bensh  Wiesława

DOM STUDENCKI MAĆKO 61 846-64-86

Pracownicy recepcji:

Koprucka Urszula Wiesława
Bochon Justyna
Ciszak Jadwiga
Musielak Beata
 

stat4u