Jesteś tutaj

Strona główna » DS Przylesie

Opłaty 2018/2019

1. Opłata  miesięczna  dla  studentów  i  doktorantów  Uniwersytetu  Przyrodniczego
    w Poznaniu w domach studenckich „Jurand” (3a), „Danuśka” (3b) i„Maćko” (3c)
    przy ul. Piątkowskiej oraz „Przylesie” przy ul. Wojska Polskiego wynosi:

  1) pokoje standard:

    - studio (1 pokój, oddzielna kuchnia, węzeł sanitarny), bez pralki – 1300,00 zł za miesiąc
      (Maćko);
    - studio (1 pokój, oddzielna kuchnia, węzeł sanitarny), z pralką – 1350,00 zł za miesiąc
      (Maćko);
    - miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym – 320,00 zł za miesiąc (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym – 300,00 zł za miesiąc (Przylesie);
    - miejsce w pokoju 3-osobowym – 25,00 zł za dobę (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - miejsce w pokoju 2-osobowym – 30,00 zł za dobę (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - miejsce w pokoju 1-osobowym – 50 zł za dobę (Jurand, Danuśka, Maćko).

  2) pokoje o podwyższonym standardzie:

    - miejsce w pokoju 1-osobowym – 350,00 zł za miesiąc (Przylesie);
    - miejsce w pokoju 1-osobowym – 500,00 zł za miesiąc (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - miejsce w pokoju 2-osobowym – 385,00 zł za miesiąc (Jurand, Danuśka, Maćko).
  

  3) nocleg osoby gościnnie przebywającej w pokoju zameldowanego studenta:
   
   - 16 zł za dobę (bez zgody administracji);
   - 5 zł (ze zgodą administracji).

     w okresie wakacji:

    - miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym – 320,00 zł za miesiąc (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym – 300 zł za miesiąc (Przylesie);
    - miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym – 20 zł za dobę;
    - miejsce w pokoju 1-osobowym – 44 zł za dobę.

2. Opłata dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pokój gościnny
    o podwyższonym standardzie w domach studenckich „Jurand” (3a), „Danuśka” (3b)
    i „Maćko” (3c) przy ul. Piątkowskiej oraz „Przylesie” przy ul. Wojska Polskiego wynosi:

   1) płatne ze środków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

   - pokój 1-osobowy – 60,00 zł brutto za dobę;
   - pokój 2-osobowy – 80,00 zł brutto za dobę.

   2) płatne ze środków zewnętrznych:

   - pokój 1-osobowy - 75 zł za dobę;
   - pokój 2-osobowy - 100 zł za dobę.

3. Wysokość opłat dla studentów spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

   1) pokoje standard:

    - studio (1 pokój, oddzielna kuchnia, węzeł sanitarny) – niezależnie od standardu – 1500,00 zł
      za miesiąc (Maćko);
    - miejsce w pokoju 3-osobowym – 360,00 zł za miesiąc (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - miejsce w pokoju 2-osobowym – 390,00 zł za miesiąc (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - miejsce w pokoju 1-osobowym – 580,00 zł za miesiąc (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - miejsce w pokoju 2-osobowym – 360,00 zł za miesiąc (Maćko, Przylesie),٭
    - pokój 1-osobowy – 60,00 zł za dobę;
    - pokój 2-osobowy – 40,00 zł od osoby za dobę;
    - pokój 3-osobowy – 30,00 zł od osoby za dobę.
 

    2) pokoje o podwyższonym standardzie:

    - miejsce w pokoju 1-osobowym – 400,00 zł za miesiąc – (Przylesie);
    - miejsce w pokoju 2-osobowym – 420,00 zł za miesiąc (Jurand, Danuśka, Maćko);
    - pokój 1-osobowy – 86,40zł za dobę;
    - pokój 2-osobowy – 118,80 zł za dobę.

4. Dla studentów cudzoziemców:

   1) Opłaty dokonywane w walucie euro wynoszą:
    - miejsce w pokoju 2 i 3-osobowym o zwykłym standardzie (Jurand, Danuśka, Maćko)
       – 90,00 euro miesięcznie;
    - miejsce w pokoju 2-osobowym o podwyższonym  standardzie  (Jurand, Danuśka, Maćko)
       – 100,00 euro miesięcznie;
    - miejsce w pokoju 1-osobowym o podwyższonym  standardzie  (Jurand, Danuśka, Maćko)
       – 130,00 euro miesięcznie;
    - studio (DS Maćko) – 350,00 euro miesięcznie.
   2) Wprowadzona zostaje opłata w wysokości 500,00 euro, jako kaucja na potrzeby pokrycia
        opłat i ewentualnych szkód.
   3) Administracja domu studenckiego jest uprawniona do sprawdzania czystości w pokojach
        i węzłach sanitarnych.
   4) W przypadku rażącego naruszenia zasad utrzymania porządku w pokoju i węzłach
        sanitarnych koszt sprzątania zostanie pokryty z wpłaconej kaucji.
   5) Kaucja zostanie zwrócona po dokonaniu pełnego rozliczenia tj. uiszczenia wszystkich opłat
        oraz dostarczenia podpisanej karty obiegowej.

 

stat4u