English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc Psychologiczna

Jesteś tutaj

Strona główna

Zapisy do akademików na rok akademicki 2019/2020!!!

Uwaga!!! ZAPISY DO AKADEMIKÓW NA ROK 2019/2020

W dniach 13-30 maja 2019, w godzinach 8-14, administracja DS-ów przy ul. Piątkowskiej przyjmować będzie wnioski o akademik na rok akademicki 2019/20.
Wniosek/Kwestionariusz dostępny jest na stronie www.up.poznan.pl/akademiki,
Informujemy że:

  1. Nie ma możliwości pozostawienia wniosku na portierni lub złożenia go przez osoby trzecie.
  2. Miejsce przyznane w roku akademickim 2018/19 obowiązuje tylko w danym roku, w związku z czym administracja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.
  3. Na dzień ogłoszenia wyników opłaty za czynsz studencki muszą być uregulowane w całości. Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.
  4. Osoby które złożą kwestionariusz w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.
    Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem kwestionariusza.
  5. W DOMU STUDENCKIM MAĆKO istnieje możliwość wynajęcia studia – mieszkanie 2 osobowe z samodzielną łazienką i kuchnią.
  6. W roku akademickim 2019/20 nie obowiązują zaliczki.
  7. Doktoranci ubiegają się o miejsce w akademiku u Pana Rektora.
  8. Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.

Prosimy:
-nie wypełniać numeru pokoju.
-podać rok studiów na przyszły rok akademicki.
- W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
-wypełnić wniosek czytelnie i w całości

Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju zostaną sporządzone do 30 czerwca 2019. Informacje o przydziale będą udzielane bezpośrednio w Administracji każdego z DS.-ów
 
 

stat4u