English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc Psychologiczna

Jesteś tutaj

Strona główna

Informacja dla studentów rekrutujących się na I rok studiów

W związku z licznymi pytaniami odnośnie przydziału miejsc do akademika dla stuentów I roku (rocznik 2018/2019) informujemy, że:
Domy Studenckie nie są odpowiedzialne za rekrutację do akademików dla studentów I roku. Zajmuje się tym Sekcja Studenckich Spraw Bytowych, a wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów przyjętych na studia stacjonarne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 września br. w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
Zgodnie z Regulaminem, pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
W trudnej sytuacji materialnej znajdują się w szczególności osoby otrzymujące stypendium socjalne.
 
Administracja

stat4u