English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc Psychologiczna

Jesteś tutaj

Strona główna

Zapisy na rok akademicki 2017/2018!!!

Uwaga!!!
W dniach 8-31 maja 2017, od godziny 8 do 14, administracja DS-ów przy ul. Piątkowskiej przyjmować będzie kwestionariusze z zapisami na pokoje w roku akademickim 2017/18.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie www.up.poznan.pl/akademiki, a także na Wirtualnej Uczelni, w zakładce moje studia->materiały różne->katalog Akademiki.
Informujemy że:
1.Nie ma możliwości pozostawienia wniosku na portierni lub złożenia go przez osoby trzecie.
2.Miejsce przyznane w roku akademickim 2016/17 obowiązuje tylko w danym roku, w związku z czym administracja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.
3.Na dzień ogłoszenia wyników opłaty za czynsz studenckim muszą być uregulowane w całości Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.
4.Osoby które złożą kwestionariusz w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.
Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem kwestionariusza.
5.W DOMU STUDENCKIM MAĆKO istnieje możliwość wynajęcia studia – mieszkanie 2 osobowe z samodzielną łazienką i kuchnią.
6.W roku akademickim 2017/18 nie obowiązują zaliczki.
7.Doktoranci ubiegają się o miejsce w akademiku u Pana Rektora.
8.Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
 
 
Prosimy:
-nie wypełniać numeru pokoju.
-podać rok studiów na przyszły rok akademicki.
-Dochód na osobę powinien zostać podany w kwocie NETTO za rok 2016.
- W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju zostaną ogłoszone po 27 czerwca 2017.
Listy będą dostępne na stronie www akademików.

stat4u