Jesteś tutaj

Strona główna » Aktualności

DS Piątkowska

WOLNE MIEJSCA W AKADEMIKACH PRZY PIĄTKOWSKIEJ!

UWAGA! WOLNE MIEJSCA W AKADEMIKACH:

 

DS Jurand: miejsca żeńskie, Pokoje 2 i 3 osobowe

DS Danuśka: miejsca żeńskie w pokojach 2 i 3 osobowych.

DS Maćko: miejsca żeńskie oraz męskie w ograniczonej ilości.

 

Zapraszamy!

 

Kwaterowanie na rok akademicki 2018/2019!

UWAGA!
Kwaterowanie w Domach Studenckich na rok akademicki 2018/19.
 
DS. „Jurand”, „Danuśka”, „Maćko”
Czwartek – 27.09 godz. 8:00-14:30
Piątek – 28.09 godz. 8:00-15:30
Sobota – 29.09 godz. 14-20
Niedziela – 30.09 godz. 14-20
Pozostałe dni w godzinach pracy administracji.
 
 
WAŻNE!
Wszystkich przyszłych mieszkańców, prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego i dowodu tożsamości.
 
Osoby meldujące się między 27 a 30 września – opłata w okresie kwaterowania na rok akademicki 2018/19 wynosi 16,00 zł za dobę.
 

Informacja dla studentów rekrutujących się na I rok studiów

W związku z licznymi pytaniami odnośnie przydziału miejsc do akademika dla stuentów I roku (rocznik 2018/2019) informujemy, że:
Domy Studenckie nie są odpowiedzialne za rekrutację do akademików dla studentów I roku. Zajmuje się tym Sekcja Studenckich Spraw Bytowych, a wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów przyjętych na studia stacjonarne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 września br. w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
Zgodnie z Regulaminem, pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
W trudnej sytuacji materialnej znajdują się w szczególności osoby otrzymujące stypendium socjalne.
 
Administracja

Przydziały miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2018/2019

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych Osobowych administracje Domów Studenckich nie mogą ujawnić do wiadomości publicznej list osób przyjętych do akademików. W związku z powyższym prosimy osobiście stawić się do administracji w celu otrzymania informacji o przydziale miejsca.
Ogłoszenie dotyczy wszystkich akademików przy ul. Piątkowskiej i akademika Przylesie.
ADMINISTRACJA

Zapisy na rok akademicki 2018/2019!!!

Uwaga!!! ZAPISY DO AKADEMIKÓW NA ROK 2018/2019

W dniach 7-30 maja 2018, od godziny 8 do 14, administracja DS-ów przy ul. Piątkowskiej przyjmować będzie kwestionariusze z zapisami na pokoje w roku akademickim 2018/19.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie www.up.poznan.pl/akademiki, a także na Wirtualnej Uczelni, w zakładce moje studia->materiały różne->katalog Akademiki.
Informujemy że:

  1. Nie ma możliwości pozostawienia wniosku na portierni lub złożenia go przez osoby trzecie.
  2. Miejsce przyznane w roku akademickim 2017/18 obowiązuje tylko w danym roku, w związku z czym administracja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.
  3. Na dzień ogłoszenia wyników opłaty za czynsz studencki muszą być uregulowane w całości. Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.
  4. Osoby które złożą kwestionariusz w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.
    Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem kwestionariusza.
  5. W DOMU STUDENCKIM MAĆKO istnieje możliwość wynajęcia studia – mieszkanie 2 osobowe z samodzielną łazienką i kuchnią.
  6. W roku akademickim 2018/19 nie obowiązują zaliczki.
  7. Doktoranci ubiegają się o miejsce w akademiku u Pana Rektora.
  8. Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.

 
Prosimy:
-nie wypełniać numeru pokoju.
-podać rok studiów na przyszły rok akademicki.
-Dochód na osobę powinien zostać podany w kwocie NETTO za rok 2017.
- W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju zostaną ogłoszone 29 czerwca 2018.
Listy będą dostępne na stronie www akademików.
 

Strony

stat4u